Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
211Thông báo số 175/TB-HĐKTSH ngày 26/09/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
212Thông báo số 170/TB-UBND ngày 17/09/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2021 tại các điểm quy hoạch dân cư thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
213Thông báo số 156/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường vào khu di tích Sở đúc tiền, Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân (đoạn từ thôn Đồng Tâm đi thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa)
214Thông báo số 145/TB-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021
215Thông báo số 407/TB-TTr ngày 9/8/2021 của UBND Tỉnh Thông báo Số điện thoại đường dây nóng
216Thông báo số 146/UBND-TB ngày 09/08/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021
217Thông báo số 144/TB-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
218Thông báo số 141/TB-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
219Thông báo số 136/TB-UBND ngày 02/08/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO KHẨN Tìm người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19
220Công văn số 1536/UBND-GT ngày 28/07/2021 của UBND huyện V/v thông báo luồng xanh vận tải nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
221Công văn số 77 /SGTVT-VTPT&NL ngày 26/07/2021 của SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG Báo Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
222Thông báo số 05/TB-BQL ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan,kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân Trào
223Thông báo số 116/TB-UBND ngày 12/07/2021 của UBND huyện kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2020.
224Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
225Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX