Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Ngọc Hưng 0915695672
2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bàn Văn Trọng 0977056199
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Mai Thị Kim Quê 0914359929
4 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đỗ Văn Hiếu 0985238604
5 Phòng Nội vụ Nguyễn Gia Luyện 0888277278
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Chính 0977658759
7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đỗ Minh Hải  0948938889
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường    
9 Phòng Văn hoá và Thông tin Lâm Thị Hồng Ngân 0915994986
10 Phòng Dân tộc Ma Thị Nhung 0916311068
11 Phòng Tư pháp Nguyễn Kiều Vân 0817191989
12 Phòng Y tế Phạm Đức Huấn 0984923912
13 Công An Huyện Phạm Thanh Tâm 0912209902
14 Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Đỗ Quốc Cường 0973905185
15 Thanh Tra huyện

Nguyễn Minh Phú

0985130905
16 Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Hà Thị Thảo 0962714242
17 Đội quản lý thị trường số 2 Nguyễn Đức Bình 0912336457
18 Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Ngọc Hừng 0972036609
19 Kho bạc nhà nước Trần Anh Tú 0914344929
20 Viện Kiểm sát  Phạm Anh Tuấn 0912300371
21 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lê Anh Tuấn 0914335086
22 Ban Di Dân tái định cư Lưu Đình Chiêm 0912387535
23 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Ma Công Duyệt 0918842881
24 Chi nhánh VPĐK đất đai   0978288099
25 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoàng Văn Chung 0967339018
26 Hội Chữ Thập đỏ Lê Xuân Hưởng  0915032627
27 Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Hiền 0949199595
28 Chi cục Thi hành án huyện Cao Trọng Thủy 0915929758
29 Hạt kiểm lâm huyện Kim Ngọc Tuyên 0978976699