Loại văn bản: Công văn
STTTên văn bảnTải về
1QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá
2Tờ trình Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 457106 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 21/9/2022 cho hộ ông Phan Văn Tào và bà Lê Thị Mến, thửa đất tại thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
3V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
4Tờ trình Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 763632 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 21/9/2022 cho hộ ông Phan Văn Tào và bà Lê Thị Mến, thửa đất tại thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
5Tờ trình Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 763633 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 21/9/2022 cho hộ ông Phan Văn Tào và bà Lê Thị Mến, thửa đất tại thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
6Tờ trình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BQ 430917, cấp ngày 17/3/2014, mang tên hộ Hoàng Phúc Sinh và bà Lý Bích Vân, thửa đất thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Hướng dẫn tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ năm 2024 theo Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng
8V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
9V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
10Công văn số 1302/UBND-VX ngày 12/06/2023 của UBND huyện V/v tăng cường tuyên truyền, quản lý đối với hoạt động đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
11V/v gửi nghị định của Chính phủ
12V/v cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID
13V/v lấy ý kiến đóng góp phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa
14V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 10/2022
15V/v tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự