Loại văn bản: Lịch làm việc
STTTên văn bảnTải về
1Lịch làm việc số 950/UBND-TH ngày 10/05/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
2Lịch làm việc số 729/UBND-TH ngày 13/04/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
3Lịch làm việc số 658/UBND-TH ngày 02/04/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/4đến ngày 10/4/2022
4Lịch làm việc số 465/UBND-TH ngày 11/03/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện.
5Lịch làm việc số 760-CV/HU ngày 01/03/2022 của Huyện ủy V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 03/2022
6Lịch làm việc số 73/UBND-TH ngày 12/01/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 1 và tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
7Lịch làm việc số 694-CV/HU ngày 02/01/2022 của Huyện ủy Về việc gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 01 - 02/2022
8Lịch làm việc số 03/UBND-TH ngày 01/01/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2022
9Lịch làm việc số 2660/UBND-TH ngày 30/11/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2021
10Lịch làm việc số 2468/UBND-TH ngày 10/11/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
11Lịch làm việc số 613/CV-HU ngày 04/11/2021 của Huyện ủy Lịch công tác của Huyện ủy tháng 11/2021
12Lịch làm việc số 2363//UBND-TH ngày 29/10/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/11đến ngày 10/11/2021
13Lịch làm việc số 2108/UBND-TH ngày 29/10/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2021
14Lịch làm việc số 2189/UBND-TH ngày 09/10/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
15Lịch làm việc số 566-CV/HU ngày 01/10/2021 của Huyện ủy Về việc gửi lịch công tác Huyện ủy Tháng 10/2021