Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
2Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
3Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7Thông báo kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
8Quyết định v/v phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
9Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
10Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
11Kế hoạch khắc phục theo Kết luận thanh tra số 13/BB-ĐTTr ngày 05/5/2022 của Đoàn Thanh tra quốc phòng Quân khu 2 đối với huyện Chiêm Hóa
12Quyết định số 51/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Thông báo lịch làm việc tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
14Công văn số 09-TL/BCĐ ngày 20/08/2021 của BCĐ thi đua “Dân vận khéo” BTC Hội thi về Thể lệ Hội thi 'Dân vận khéo' huyện Chiêm Hóa lần thứ V, năm 2021
15Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng