Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
256V/v dừng cấp Chứng minh nhân dân và triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử
257Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2020
258Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
259V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
260V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
261V/v tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
262V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện
263Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021
264V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
265V/v lịch công tác của Huyện ủy Tháng 01 - 02/2021
266Quyết định về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
267V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021
268Thông báo số 248/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện về Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2021
269V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
270V/v triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang