Thực hiện nghiêm quy định nêu gương

Nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong các phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan ...

Bài ca vỡ đất

Hễ ở đâu trong thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ (Chiêm Hoá) có việc là ở đó có mặt của trưởng thôn Tòng Càn Tá, người bao năm nguyện “ăn cơm nhà vác tù và ...

Thầy thuốc như mẹ hiền

Gần 30 năm gắn bó với ngành y, Bác sỹ Hà Xuân Tiêu, Bí thư chi bộ khối Ngoại, Trưởng khoa ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa luôn nỗ lực ...

Tin xem nhiều