Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1V/v xả lũ hồ thuỷ điện Tuyên Quang và Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá.
2QUYẾT ĐỊNH Về việc Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
3V/v lấy ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ngọc Hội năm 2023
4THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
5Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Chiêm Hoá khoá XX
6V/v tăng cường công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
7V/v phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
8THÔNG BÁO kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
9QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2024
10Thông báo số 124/TB-HĐTD ngày 22/06/2024 của UBND huyện HĐTD viên chức năm 2024 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024 (Đối tượng nhóm 1)
11THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
12V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 15/6/2024
13THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2024
14V/v xả lũ của Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, Chiêm Hoá
15THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024