Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
2THÔNG BÁO Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024
4THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
5Thư mời chào giá cung cấp vi chất dinh dưỡng
6THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
7Thông báo số số 41/TB - HĐTD ngày ngày 18 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện về kết quả xét tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2024
8Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trồng mía nguyên liệu trên địa bàn huyện thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024.
9Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
10Thông báo số 32/TB-HĐTD ngày 06/03/2024 của UBND huyện Hội đồng tuyển dụng Công chức cấp xã Thông báo Triệu tập thí sinh dự tuyển thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
11Thông báo số 31/TB-HĐTD ngày 06/03/2024 của UBND huyện Hội đồng tuyển dụng Công chức cấp xã Thông báo Triệu tập thí sinh dự xét tuyển, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
12Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã 6 tháng cuối năm 2023
13Thông báo về việc giải thể hợp tác xã
14V/v thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06
15Thông báo của Thường trực HĐND huyện về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu