Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 22/06/2024 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024 (Đối tượng nhóm 1)
2Thông báo số 124/TB-HĐTD ngày 22/06/2024 của UBND huyện HĐTD viên chức năm 2024 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024 (Đối tượng nhóm 1)
3Công văn số HĐKTSH-VC ngày 21/05/2024 của UBND huyện Hội đồng kiểm tra sát hạch về Danh mục tài liệu ôn tập Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024 vị trí giáo viên tiểu học hạng III dạy văn hóa
4Thông báo số 32/TB-HĐTD ngày 06/03/2024 của UBND huyện Hội đồng tuyển dụng Công chức cấp xã Thông báo Triệu tập thí sinh dự tuyển thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
5Thông báo số 31/TB-HĐTD ngày 06/03/2024 của UBND huyện Hội đồng tuyển dụng Công chức cấp xã Thông báo Triệu tập thí sinh dự xét tuyển, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
6Thông báo số 155/TB-UBND ngày 22/09/2023 của UBND huyện Thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2023-2024
7Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2023
8Thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi năm 2023
9Quyết định số 1182/UBND-VX ngày 31/5/2023 của UBND huyện V/v gửi Quyết định số 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Chiêm Hóa năm 2023
11Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ, liên thông của 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
14V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng của Học viện Tư pháp
15Công điện số 71/KH-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022