Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
1V/v xả lũ hồ thuỷ điện Tuyên Quang và Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá.
2V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 15/6/2024
3THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
4V/v xả lũ của nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Chiêm Hóa
5V/v xả lũ của Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, Chiêm Hoá
6V/v xả lũ của Nhà máy thuỷ điện Sông Lô 6, Sông Lô 7, Sông Lô 8A, Sông Lô 8B
7NGHỊ ĐỊNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 183/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
8Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
9Công văn số 01/KL-TTr ngày 28/3/2024 của UBND Tỉnh Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Mầm non Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (Từ 01/10/2020 - 31/12/2022)
10V/v thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06
11QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
12QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
14QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
15QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang