Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
STTTên văn bảnTải về
1QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
4V/v tuyên truyền về các hình thức đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
5Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở, kiến trúc, hoạt động xây dựng liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
7Công văn số 1362/UBND-ĐTXD ngày 22/04/2022 của UBND Tỉnh Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
8Công văn số 421/UBND-GT ngày 07/03/2022 của UBND huyện V/v tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).
9Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
10Công văn số 2869/UBND-GT ngày 20/12/2021 của UBND huyện V/v Hoạt động vận tải tạm thời trên địa bàn đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19
11Công văn số 2816/UBND-GT ngày 15/12/2021 của UBND huyện V/v lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
12Công văn số 2687/UBND-GT ngày 03/12/2021 của UBND huyện V/v thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công
13Quyết định số 1794//QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
15Công văn số 2481/UBND-GT ngày 11/11/2021 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang