Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
196Thông báo số 220/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 THÔNG BÁO Một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
197Thông báo số 218/TB-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 06 tháng đầu năm 2021.
198Thông báo số 217/TB-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Thông báo Tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021.
199Thông báo số 228/TB-BHXH ngày 16/11/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang - Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO Về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động
200Thông báo số 201/TB-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 năm 2021 tại điểm quy hoạch dân cư thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
201Thông báo số 202/TB - HĐTD ngày 02/11/2021 của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
202V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
203Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
204Thông báo số 191/TB-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình công trình Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
205Thông báo số 189/TB-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (điều chỉnh, bổ sung)
206Thông báo số 190/TB-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cầu chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa trên tuyến đường vào khu Di tích Sở đúc tiền, Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (điều chỉnh, bổ sung)
207Thông báo số 186/TB-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
208Thông báo số 182/TB-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 06 tháng đầu năm 2021.
209Thông báo số 178/TB-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ Phúc Thịnh -Trung Hà - Bản Ba, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Địa phận xã Phúc Thịnh)
210Thông báo số 175/TB-HĐKTSH ngày 26/09/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.