Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
226Thông báo số 103/QĐ-UBND huyện ngày 18/06/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Phần 2)
227Thông báo số 95/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa Hạng mục: Bổ sung hộ bà Bùi Thị Bích, Bùi Thị Huyền, thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
228Thông báo số 87/TB-UBND ngày 02/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
229Thông báo số 77/TB-UBND ngày 12/05/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020
230Thông báo số 73/TB-UBND ngày 01/05/2021 của UBND huyện thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
231Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 26/04/2021 của UBBC huyện Thông báo Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
232Thông báo số 63/TB-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách của người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2020.
233Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/04/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng cuối năm 2020
234V/v lịch làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
235V/v tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
236V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa
237V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người
238Thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bẩu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
239Lịch công tác của Huyện ủy tháng 3/2021
240Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử