Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
241Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
242Thông báo công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
243V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
244V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dich COVID-19
245V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải gắn liền với công tác phòng chống dịch Covid-19
246V/v tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
247Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội chợ Xuân và Lễ hội Lồng Tông mồng 8 tháng Giêng Xuân Tân Sửu năm 2021
248V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
249V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách và tiến hành phun khử khuẩn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
250V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021
251V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
252Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
253V/v đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện
254Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa
255V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện