Giúp Dân thoát nghèo

Tân Mỹ (Chiêm Hóa) là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên giúp Nhân dân thoát nghèo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã trong ...

Người nhân lên những cánh rừng

Anh Hà Xuân Thủy, thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) dành cả thanh xuân, tâm huyết phát triển cho vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Qua 15 năm ...

Tin xem nhiều