Lĩnh vực: Lao động - TB & XH
STTTên văn bảnTải về
1THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
2Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024
3Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
4THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
5THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
6KẾ HOẠCH Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Chiêm Hóa năm 2024
7Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
8Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã 6 tháng cuối năm 2023
9THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023
10Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
11Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
12Thông báo danh sách triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
13DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN VÕNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
14Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
15Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã năm 2023