Lĩnh vực: Lao động - TB & XH
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã 6 tháng cuối năm 2023
2THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023
3Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
4Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
5Thông báo danh sách triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
6DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN VÕNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
7Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
8Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã năm 2023
9Thông báo Về việc hết chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
10Thông báo Triệu tập thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
11DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
12Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
13Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
14Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023
15Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023