Lĩnh vực: Lao động - TB & XH
STTTên văn bảnTải về
1THÔNG BÁO kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
2THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
3THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
4THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2024
5QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
6THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
7THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
8Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024
9Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
10THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
11THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
12KẾ HOẠCH Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Chiêm Hóa năm 2024
13Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
14Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã 6 tháng cuối năm 2023
15THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023