Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
166Thông báo số 125-TB/HU ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
167Thông báo số 48/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa
168Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
169Thông báo số 147/TB-SVHTTDL ngày 25/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch THÔNG BÁO Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
170Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của UBND huyện Hội đồng TDVC 2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
171Thông báo số 10/TB-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Thông báo kêt quả kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
172V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
173Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 10/01/2022 của UBND huyện Hội đồng TDVC 2020 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
174Thông báo số 251/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện năm 2022
175Thông báo số 248/TB-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
176Thông báo số 246/TB-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất (bổ sung) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00÷Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (hạng mục: Di chuyển đường điện 35Kv và Trạm biến áp)
177Thông báo lịch làm việc tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
178Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chiêm hóa tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chiêm hóa.
179Thông báo số 239/TB-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
180Thông báo số 235/TB-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2)viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020