Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo của Thường trực HĐND huyện về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
2THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023
3Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
4Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
5Thông báo danh sách triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
6Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025
7Thông báo số 204/TB-UBND ngày 16/11/2023 của UBND huyện
8THÔNG BÁO kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023 tại các điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
9Thư mời chào giá mua vi chất dinh dưỡng của Phòng Y tế
10DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN VÕNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
11Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023 tại các điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
12Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
13Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã năm 2023
14Thông báo Về việc hết chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
15Thông báo Triệu tập thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023