Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
331V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2020
332V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020
333Thông báo số 83/TB-UBND ngày 08/05/2020 của UBND huyện Thông báo về Thu hồi đất để xây dựng công trình Cấy TBA mới để giảm TTĐN cho các TBA có tỷ lệ TTĐN >10% tỉnh Tuyên Quang năm 2019
334V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
335Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa
336V/v phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới
337Thông báo số 489/UBND-VX, V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/4/2020 của UBND huyện
338V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
339V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020)
340Thông báo số 52/TB-UBND ngày 26/03/2020 của UBND huyện V/v Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
341Về việc tạm dựng tổ chức Hội chợ Xuân và Lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng Giêng xuân Canh Tý năm 2020
342Thông báo số 199/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
343Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019
344Thông báo số 190/TB-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Thông báo về Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình CQT, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Trung Hòa, Trung Hà, Minh Quang, Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa
345Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019