Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
301Kết quả khảo sát giáo viên mầm non, tiểu học hạng III lên hạng II, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
302Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
303Thông báo số 168/TB-UBND ngày 14/08/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
304V/v triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezonetrong phòng chống COVID-19
305Thông báo triệu tập Ứng viên dự sát hạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
306Thông báo số 148/TB-UBND ngày 22/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Hồ Khuổi Thung thuộc Tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang
307Thông báo số 146/TB-UBND ngày 20/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
308Thông báo số 147/TB-UBND ngày 20/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Phú Bình và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa năm 2020
309Thông báo số 145/TB-UBND ngày 17/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
310Thông báo hướng dẫn và giải đáp thắc mắc nội dung ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
311Thông báo phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”
312Tài liệu ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
313Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
314Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
315Thông báo số 127/KH-UBND ngày 02/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực Trung Hà, Xuân Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa năm 2020