Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
301Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
302Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
303Thông báo số 127/KH-UBND ngày 02/07/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực Trung Hà, Xuân Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa năm 2020
304Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá đất đợt 1 năm 2020 tại 1 số điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
305Về thay đổi địa điểm, thành phần dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện
306Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 vòng 1
307Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ
308Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Chiêm Hóa
309Thông báo số 115/TB-UBND ngày 15/06/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
310Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2029 huyện Chiêm Hóa
311Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng và quy định về hồ sơ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
312Thông báo về việc tính điểm tăng thêm cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí trong kỳ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
313V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức
314V/v gia hạn tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Khóa I năm 2020
315V/v thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020