Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
361Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX
362V/v phản ánh của một số hộ kinh doanh trên địa bàn
363Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
364Nghị định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
365Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
366Thông báo số Số 165-CV/BTGHU V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ 2 ngày 16/8/2017 của Huyện ủy Chiêm Hóa
367Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
368Thông báo số 1508/UBND-TH ngày 07/12/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc lịch làm việc tháng 12 của UBND huyện
369Thông báo số 176 /TB-UBND ngày 25/11/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC BẬC HỌC MẦM NON VÀ BẬC HỌC TIỂU HỌC
370Thông báo số 1299/UBND-TH ngày 02/11/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v lịch làm việc tháng 11/2016 của UBND huyện
371Thông báo số 158/TB-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về Thông báo tổng hợp điểm xét tuyển viên chức
372Thông báo số 155/TB-HĐXT ngày 15/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa - Hội đồng xét tuyển viên chức
373Thông báo số 136/TB-UBND ngày 26/09/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về Kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2015
374Thông báo số Số 125/TB-UBND ngày 01/09/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa
375Thông báo số Số 605/UBND V/v Kịch làm việc tháng 6/2014 ngày 04/6/2014 của UBND huyện Chiêm Hóa