Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
361Thông báo số 365/UBND-TH ngày 1/1/1900 của UBND huyện Chiêm Hóa Thông báo số 365/UBND-TH ngày 1/1/1900 của UBND huyện Chiêm Hóa Thông báo số 365/UBND-TH ngày 6 tháng 4 V/v lịch làm việc tháng 4/2015 của UBND huyện Chiêm Hóa
362Thông báo số Số 712/UBND-TH-V/v lịch làm việc tháng 7/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa
363Thông báo số Số 888 UBND-TH V/v lịch làm việc tháng 8 của UBND huyện Chiêm Hóa
364Thông báo số Số 98/TB-UBND ngày 20-7 của UBND huyện Chiêm Hóa
365Thông báo số 340/UBND V/v lịch làm việc tháng 4/2014 của UBND huyện ngày 05 táng 4 năm 2014 của Huyện ủy Chiêm Hóa
366Thông báo số Số: 468 / UBND. V/v lịch làm việc tháng 5/2014 của UBND huyện ngày Ngày 08 tháng 5 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
367Thông báo số Số 34 TB/UBND - Kết quả thi viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hóa
368Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
369Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
370Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
371Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
372Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
373Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
374Thông báo số 126/TB - UBND huyện ngày 01/7/2020 Về việc công bố đường dây nóng và hòm thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
375Công văn số 1240/UBND-VX Về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19