Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
391Thông báo số Số 34 TB/UBND - Kết quả thi viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hóa
392Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
393Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
394Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
395Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
396Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
397Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
398Thông báo số 126/TB - UBND huyện ngày 01/7/2020 Về việc công bố đường dây nóng và hòm thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
399Công văn số 1240/UBND-VX Về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
400Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
401Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
402Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
403Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng củ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
404Thông báo số 78/TB-HĐKTSH ngày 78/TB-HĐKTSH của UBND huyện Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
405V/v triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉn