Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
316Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá đất đợt 1 năm 2020 tại 1 số điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
317Về thay đổi địa điểm, thành phần dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện
318Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 vòng 1
319Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ
320Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Chiêm Hóa
321Thông báo số 115/TB-UBND ngày 15/06/2020 của UBND huyện Thông báo thu hồi đất Để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
322Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2029 huyện Chiêm Hóa
323Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng và quy định về hồ sơ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
324Thông báo về việc tính điểm tăng thêm cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí trong kỳ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
325V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức
326V/v gia hạn tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Khóa I năm 2020
327V/v thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020
328Thông Báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
329Tổng hợp kết quả điểm vòng 1 kỳ tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa 2019, kèm Thông báo số 93
330V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch