Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
121V/v xin ý kiến tham gia dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022
122Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
123V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2
124Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
125Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
126V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện
127Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
128Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
129V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022
130V/v điều chỉnh nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1 phần thi Tiếng Anh
131V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022
132Thông báo của Trường Đại học Thái Nguyên v/v tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2022
133V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1
134Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
135V/v chủ động ứng phó với diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 02 và mưa lũ sau bão