Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
136V/v triển khai thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực LĐ - TBXH
137V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 01/6/2022 và ngày 02/6/2022
138V/v chủ động ứng phó triển khai các biện pháp ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang
139V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022
140V/v kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT
141V/v tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải bơi Thiếu niên hưởng ứng Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2022
142V/v thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2022
143V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
144V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
145V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực PCCC
146V/v mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Tuyên Quang khóa III
147V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng của Học viện Tư pháp
148V/v kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện
149Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
150Thông báo số 147-TB/HU ngày 26/04/2022 của Huyện ủy Thông báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022