Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
226Quyết định số 71 / QĐ - UBND ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
227Quyết định số 1856 QĐ - UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
228Quyết định số 1782 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
229Quyết định số 1785/QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
230Quyết định số 1784 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
231Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
232Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
233Quyết định số 944 QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
234Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
235Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính
236Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
237Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 1/1/1900 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Tuyên Quang
238Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 1/1/1900 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Tuyên Quang
239Quyết định Số: 845/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
240Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang