Chiêm Hóa tập trung thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân này, toàn huyện Chiêm Hóa gieo cấy 3.950ha, trong đó lúa lai trên 1.900 ha. Hiện nay lúa đã chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân ...

Tin xem nhiều

Hùng Mỹ phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Là một trong những xã phát triển chăn nuôi trọng điểm của huyện Chiêm Hóa, những năm trở lại đây, xã Hùng Mỹ đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ thúc đẩy chăn nuôi phát triển qua đó đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc ...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này người dân tại các địa phương đang tập trung mọi nhân lực, vật lực ra đồng thu hoạch lạc xuân, khẩn trương giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa đảm bảo kịp thời vụ.

Khó khăn tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới với những diễn biến phức tạp không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người mà còn tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân. Nhiều hộ ...