Xây dựng thương hiệu chè Thôm Lòa

Chè Thôm Lòa, xã Tân An là một trong những sản phẩm nông sản có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ sản xuất canh tác manh mún, tự sản, tự tiêu, ...

Tin xem nhiều

Hiệu quả từ mô hình trồng dưa chuột ở Hòa An

Hiện nay, nhiều cánh đồng trên địa bàn xã Hòa An đã được phủ xanh bởi những ruộng dưa chuột lai xuất khẩu. Giống cây trồng mới này được đưa vào sản xuất theo hình thức liên kết, 100% sản phẩm làm ra được ký hợp đồng bao tiêu… đã ...

Mùa hồng không hạt ở Bình Phú

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh trồng hồng không hạt, tạo vùng sản xuất hàng hóa, từng bước làm giàu từ loại nông sản này. Thời điểm này, khi tiết trời vào thu cũng là lúc các hộ trồng ...

Xây dựng thương hiệu chè Thôm Lòa

Chè Thôm Lòa, xã Tân An là một trong những sản phẩm nông sản có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ sản xuất canh tác manh mún, tự sản, tự tiêu, chè Thôm Lòa đã được sản xuất theo quy trình, liên kết sản xuất theo hướng bền ...