Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 204/TB-UBND ngày 16/11/2023 của UBND huyện
2Thư mời chào giá phí thẩm định về việc phí dịch vụ thẩm định giá vi chất dinh dưỡng
3Thư mời chào giá mua vi chất dinh dưỡng của Phòng Y tế
4QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá
5Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường; Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
6V/v triển khai thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện
7Quyết định số 4196/QĐ - UBND ngày 01/09/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023.
8Hướng dẫn tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ năm 2024 theo Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng
9Về việc chủ động phương án đảm bảo an toàn khi hồ Tuyên Quang xả lũ
10Thông báo số 118/TB-UBND ngày 20/07/2023 của UBND huyện V/v điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023
11Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
12Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
13V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
14Thông báo ngày 31/5/2023 của UBND huyện về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
15Thông báo số 80/TB-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023