Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
166Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
167Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
168Công văn số 739/STTTT-CNTT&BCVT ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở thông tin và truyền thông V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
169Công văn số 1484/SKH-KTN ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở Kế hoạch và đầu tư V/v tham dự hội thảo trực tuyến xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon
170Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
171Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
172Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
173Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
174Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
175Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lýcủaBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnhTuyên Quang
176Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
177Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
178Thông báo số 407/TB-TTr ngày 9/8/2021 của UBND Tỉnh Thông báo Số điện thoại đường dây nóng
179Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 02/08/2021 của HĐND Tỉnh Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
180Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang