Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
211Công văn số 2377/UBND-KSTT ngày 15/07/2021 của UBND Tỉnh V/v công bố TTHC thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
212Thông báo số 05/TB-BQL ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan,kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân Trào
213Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
214Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quạng.
215Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 01/07/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố 153 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
216Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 24/06/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
217Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
218Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 10/06/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
219Kế hoạch số 645/KH-SCT ngày 08/06/2021 của UBND Tỉnh KẾ Hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021”
220Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 04/06/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
221Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
222Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
223Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Phê duyệt danh mục 231 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
224Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục chành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
225Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 11/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang