Loại văn bản: Công văn
STTTên văn bảnTải về
1V/v gửi nghị định của Chính phủ
2V/v cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID
3V/v lấy ý kiến đóng góp phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa
4V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 10/2022
5V/v tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự
6V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Giáo dục
7V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Công Thương
8V/v thông tin, tuyên truyền sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022
9V/v tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực ngành Giao thông vận tải
10V/v thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương hai nước
11V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
12Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện
13Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
14V/v Một số nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
15V/v một số giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn