Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
2Quyết định v/v phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
3Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
4Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
5Kế hoạch khắc phục theo Kết luận thanh tra số 13/BB-ĐTTr ngày 05/5/2022 của Đoàn Thanh tra quốc phòng Quân khu 2 đối với huyện Chiêm Hóa
6Quyết định số 51/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo lịch làm việc tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
8Công văn số 09-TL/BCĐ ngày 20/08/2021 của BCĐ thi đua “Dân vận khéo” BTC Hội thi về Thể lệ Hội thi 'Dân vận khéo' huyện Chiêm Hóa lần thứ V, năm 2021
9Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
10Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/04/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng cuối năm 2020
11Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
12Lịch công tác tháng 5 của Huyện ủy
13Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy vế khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo thông báo số 1236 - TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban bí thư khóa X “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ“ trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị đối với Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa
14V/v lịch làm việc tháng 4 năm 2020 của UBND huyện
15Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và việc nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp