Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
2Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6Thông báo kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
7Quyết định v/v phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
8Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
9Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
10Kế hoạch khắc phục theo Kết luận thanh tra số 13/BB-ĐTTr ngày 05/5/2022 của Đoàn Thanh tra quốc phòng Quân khu 2 đối với huyện Chiêm Hóa
11Quyết định số 51/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Thông báo lịch làm việc tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
13Công văn số 09-TL/BCĐ ngày 20/08/2021 của BCĐ thi đua “Dân vận khéo” BTC Hội thi về Thể lệ Hội thi 'Dân vận khéo' huyện Chiêm Hóa lần thứ V, năm 2021
14Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
15Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/04/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng cuối năm 2020