Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
STTTên văn bảnTải về
1V/v tuyên truyền về các hình thức đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
2Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở, kiến trúc, hoạt động xây dựng liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
4Công văn số 1362/UBND-ĐTXD ngày 22/04/2022 của UBND Tỉnh Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
5Công văn số 421/UBND-GT ngày 07/03/2022 của UBND huyện V/v tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).
6Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
7Công văn số 2869/UBND-GT ngày 20/12/2021 của UBND huyện V/v Hoạt động vận tải tạm thời trên địa bàn đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19
8Công văn số 2816/UBND-GT ngày 15/12/2021 của UBND huyện V/v lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
9Công văn số 2687/UBND-GT ngày 03/12/2021 của UBND huyện V/v thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công
10Quyết định số 1794//QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
12Công văn số 2481/UBND-GT ngày 11/11/2021 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện KẾ HOẠCH Huy động vốn và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu B chợ Trung tâm huyện Chiêm Hóa
14Công văn số 2395/UBND-GT ngày 03/11/2021 của UBND huyện Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1839; 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bô Giao thông Vận tải.
15Công văn số 2390/UBND-GT ngày 02/11/2021 của UBND huyện V/vtriển khai thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.