Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 166/UBND-VX ngày 22/01/2022 của UBND huyện V/v đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
2Công văn số 214/UBND-THVX ngày 20/01/2022 của UBND Tỉnh V/v nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022
3Quyết định số 66/UBND-QĐ ngày 17/01/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2021
4Lịch làm việc số 73/UBND-TH ngày 12/01/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 1 và tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
5Thông báo số 10/TB-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Thông báo kêt quả kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
6Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 10/01/2022 của UBND huyện Hội đồng TDVC 2020 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
8Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
9Lịch làm việc số 694-CV/HU ngày 02/01/2022 của Huyện ủy Về việc gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 01 - 02/2022
10Lịch làm việc số 03/UBND-TH ngày 01/01/2022 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2022
11Công văn số 2915/HĐTDVC ngày 28/12/2021 của HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 V/v công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
12Công văn số 2914/UBND-VX ngày 28/12/2021 của UBND huyện V/v thực hiện quản lý cách ly y tế tại nhà đối với người thuộc diện F1 trên địa bàn huyện
13Thông báo số 251/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện năm 2022
14Công văn số 2901 /UBND-VX ngày 27/12/2021 của UBND huyện V/v thông báo mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
15Công văn số 2896/UBND-VX ngày 27/12/2021 của UBND huyện V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19