Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX
2Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
3Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2019
5Kế hoạch đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6V/v triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
7Lịch làm việc số 199 UBND - TH - Lịch làm việc tháng 3 của UBND huyện Chiêm Hóa ngày 6/3/2019
8Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần
9Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
10Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
11Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Tống Thị Lìn tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang Hồng tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Dìu Coóng Bình tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang