Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Tống Thị Lìn tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang Hồng tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Dìu Coóng Bình tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hợi tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Dìu Coóng Và tại mặt bằng điểm dân cư tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng
7Thông báo số Số 165-CV/BTGHU V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ 2 ngày 16/8/2017 của Huyện ủy Chiêm Hóa
8Quyết định số 850 QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
9Quyết định số 71 / QĐ - UBND ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
10Kế hoạch số 08/UBND-TH ngày 06/01/2017 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc lịch làm việc tháng 01 và 02 năm 2017 của UBND huyện.
11Quyết định số 1856 QĐ - UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 1782 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 1785/QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 1784 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
15Thông báo số 1508/UBND-TH ngày 07/12/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc lịch làm việc tháng 12 của UBND huyện