Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 103/QĐ-UBND huyện ngày 06/04/2021 của UBND huyện
2Quyết định số 103/QĐ-UBND huyện ngày 06/04/2021 của UBND huyện về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Duy Thành tại mặt bằng điểm dân cư và chỉnh trang đô thị tại tổ Đồng Tụ (nay là tổ Vĩnh Thịnh), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
3Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
5Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
6Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình bà Ma Thị Bạn tại mặt bằng điểm dân cư và chỉnh trang đô thị tại tổ Đồng Tụ (nay là tổ Vĩnh Thịnh), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
8Kế hoạch triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số
9Quyết định về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
10V/v thông báo đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi thực hiện từ năm 2022
11Quyết định về việc phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
12V/v lịch làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
13V/v tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
14V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa
15V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người