Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”
2Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX
3Công văn số 644/UBND-NLN Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi ngày 30 /5/ 2019 của UBND huyện
4Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
5Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
6Công văn số 623/UBND-NLN ngày 27/5/2019 của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện
7Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
8Danh mục kèm theo Quyết định 512/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực kinh doanh khí, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Công thương tỉnh Tuyên Quang
9Công điện số 01/CĐ/ UBND Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ngày 23/5/2019 của UBND huyện
10Quyết định số 128/QĐ - UBND Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vinh Quang ngày 23/5/2019 của UBND huyện
11Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX
12Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
14Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2019
15Kế hoạch đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang