Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Về việc tạm dựng tổ chức Hội chợ Xuân và Lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng Giêng xuân Canh Tý năm 2020
2Lịch công tác tháng 01 và tháng 02/2020 của Huyện ủy
3Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019
4Lịch công tác của Huyện ủy tháng 12
5Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
6Lịch làm việc của UBND huyện tháng 11 năm 2019
7Lịch công tác của Huyện ủy tháng 11/2019
8V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
9Thông báo số 161/TB - UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa 2019
10Thông báo số 162 TB/UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện về lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019 tại một số điểm dân cư trên địa bàn huyện
11V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng
12V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng
13V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng
14v/v phòng ngừa đối tượng mạo danh cán bộ các ban Đảng ở Trung ương
15Lịch làm việc tháng 102019 của UBND Huyện