Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
2Quyết định về vệc công bố dịch COVID-19
3V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020)
4V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covi-19
5V/v phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19
6Kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh và công dân Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 đến địa bàn huyện
7Kế hoạch tổ chức đại hội điểm của huyện đối với cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
8Về việc trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
9Lịch công tác của Huyện ủy tháng 3/2020
10Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”
11Về việc tạm dựng tổ chức Hội chợ Xuân và Lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng Giêng xuân Canh Tý năm 2020
12Lịch công tác tháng 01 và tháng 02/2020 của Huyện ủy
13Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019
14Lịch công tác của Huyện ủy tháng 12
15Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019