Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/09/2021 của UBND Tỉnh V/v kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
2Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa
3Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nông Văn Thị tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Vũ Thị Nga tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo số 170/TB-UBND ngày 17/09/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2021 tại điểm quy hoạch dân cư thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
8Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
9Công văn số Số 1939/UBND - VX ngày 9/9/2021 của UBND huyện về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội
10Công văn số 1891/UBND-VX ngày 04/09/2021 của UBND huyện V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
11Lịch làm việc tháng 9/2021 của Huyện ủy Chiêm Hóa
12Công văn số 509-CV/HU ngày 01/09/2021 của Huyện ủy V/v Phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến trên internet “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831 - 2021)'
13Thực hiện Văn bản số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
14Lịch làm việc số 1877/UBND-TH ngày 31/8/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/202
15Công văn số 1861/UBND-VX ngày 30/8/2021 của UBND huyện V/v ủng hộ, giúp đỡ nhân dân thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19