Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Tài liệu ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
2Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
3Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
4Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá đất đợt 1 năm 2020 tại 1 số điểm dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Gửi lịch công tác tháng 7/2020 của Huyện ủy
6Về thay đổi địa điểm, thành phần dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện
7Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 vòng 1
8Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ
9Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Chiêm Hóa
10Quyết định về phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ kèm theo biểu danh sách thí sinh trúng tuyển
11Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2029 huyện Chiêm Hóa
12Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 2020
13Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng và quy định về hồ sơ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
14Thông báo về việc tính điểm tăng thêm cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí trong kỳ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
15V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức