Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
241Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
242Quyết định số 850 QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
243Quyết định số 71 / QĐ - UBND ngày 24/1/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
244Quyết định số 1856 QĐ - UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
245Quyết định số 1782 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên Quang
246Quyết định số 1785/QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
247Quyết định số 1784 QĐ - UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
248Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
249Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang , Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
250Quyết định số 944 QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
251Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
252Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính
253Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
254Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 1/1/1900 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Tuyên Quang
255Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 1/1/1900 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Tuyên Quang