Cơ quan ban hành: Huyện ủy
STTTên văn bảnTải về
1V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 10/2022
2V/v xin ý kiến tham gia dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022
3Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
4Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện
5V/v Một số nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
6V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 8/2022
7V/v gửi lịch làm việc của Huyện ủy tháng 7/2022
8Thông báo số 147-TB/HU ngày 26/04/2022 của Huyện ủy Thông báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022
9Công văn số 452/UBND-NC ngày 10/03/2022 của Huyện ủy V/v thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
10Lịch làm việc số 760-CV/HU ngày 01/03/2022 của Huyện ủy V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 03/2022
11Thông báo số 125-TB/HU ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
12Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
13Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
14Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 11/02/2022 của Huyện ủy V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
15Lịch làm việc số 694-CV/HU ngày 02/01/2022 của Huyện ủy Về việc gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 01 - 02/2022