Cơ quan ban hành: HĐND huyện
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XX
5Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
6Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX
7Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 của HĐND huyện về việc giao đất cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Đường tại mặt bằng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
8Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
9Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
10Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX
11V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 12/2020
12Về thay đổi địa điểm, thành phần dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện
13Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX
14Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX