Cơ quan ban hành: HĐND huyện
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
2Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX
3Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 của HĐND huyện về việc giao đất cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Đường tại mặt bằng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
4Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
5Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
6Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX
7V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 12/2020
8Về thay đổi địa điểm, thành phần dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện
9Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX
10Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX