Danh bạ điện thoại UBND huyện

Stt Tên đơn vị Thủ trưởng cơ quan Số điện thoại
1 Văn phòng HĐND-UBND Nguyễn Ngọc Hưng 0915695672
2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hà Phúc Lâm 0912186019
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Nông Thị Lan 0913964118
4 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ma Phúc Khứu 0915435269
5 Phòng Nội vụ Đỗ Minh Hải  0948938889
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Thiệp 0857963874
7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Phú  
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bùi Mạnh Hùng 0982475980
9 Phòng Văn hoá và Thông tin Lê Thị Thanh Tâm 0915068149
10 Phòng Dân tộc Ma Thị Nhung 0916311068
11 Phòng Tư pháp Nguyễn Kiều Vân 0817191989
12 Phòng Y tế Phạm Đức Huấn 0984923912
13 Công An Huyện Phạm Thanh Tâm 0912209902
14 Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Nguyễn Thế Hưng 0982050997
15 Thanh Tra huyện Nguyễn Gia Luyện 0888277278
16 Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Lâm Thị Hồng Ngân 0915994986
       
18 Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Ngọc Hừng 0972036609
19 Kho bạc nhà nước Nguyễn Song Tùng 0912387574
20 Hạt Quản lý giao thông Nguyễn Văn Hướng 0918489986
21 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lê Anh Tuấn 0914335086
22 Ban Di Dân tái định cư Lưu Đình Chiêm 0912387535
23 Trạm khuyến nông Hà Quang Mai  
24 Trạm chăn nuôi thú y Ma Công Duyệt 0918842881
25 Hạt Kiểm lâm Huyện Kim Ngọc Tuyên 0978976699
26 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Trần Văn Chính 0977658759
27 Trung tâm Hành chính công Huyện Lê Đức Huy 0986580830
28 Trung tâm Dân số Nhi 0917704135
29 Trạm Bảo vệ Thực vật    
30 Hội Chữ Thập đỏ    
31 Đội Chiếu Phim Lưu động    
32 Chi nhánh VPĐK đất đai    
33 CTy MTV Lâm Nghiệp    
34 Xí nghiệp Cấp Nước & Môi Trường    
35 Hạt Kiểm lâm rừng Cham Chu    
36 Tòa án Nhân dân Huyện Hồ Hữu Việt 0856036668
37 Chi cục Thi hành án Huyện Trần Hữu Cường 0982379016
38 Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Hiền 0949199595
39 Đội quản lý thị trường số 5