Hạt nhân nòng cốt của văn hóa cơ sở

Ngoài các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp do Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đảm nhiệm, thì các đội văn nghệ hạt nhân trên địa bàn tỉnh chính là nòng ...

Để lời Then mãi vang

Từ bao đời nay, Then đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Tày. Then chính là tiếng lòng của người Tày, là sự ...

Tin xem nhiều

Để lời Then mãi vang

Từ bao đời nay, Then đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Tày. Then chính là tiếng lòng của người Tày, là sự kết hợp, hội tụ các yếu tố âm nhạc, các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc được thồi hồn ...