Hồn cốt văn hóa Tày ở Bó Củng

Đến thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa), chúng ta dễ dàng cảm nhận được vùng quê mang đậm bản sắc của người Tày. Đó là những ngôi nhà sàn truyền ...

Trao truyền văn hóa

Trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thầy cúng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi ...

Vẻ đẹp trang phục phụ nữ Tày

Trong hơi thở sôi động của nhịp sống hiện đại, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn tự sắm cho mình một bộ trang phục truyền thống để diện hàng ngày hoặc ...

Tin xem nhiều