Hồn cốt văn hóa Tày ở Bó Củng

Đến thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa), chúng ta dễ dàng cảm nhận được vùng quê mang đậm bản sắc của người Tày. Đó là những ngôi nhà sàn truyền ...

Trao truyền văn hóa

Trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thầy cúng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi ...

Vẻ đẹp trang phục phụ nữ Tày

Trong hơi thở sôi động của nhịp sống hiện đại, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn tự sắm cho mình một bộ trang phục truyền thống để diện hàng ngày hoặc ...

300 tư liệu tại Trưng bày

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và 5 năm ...

Tin xem nhiều

Những gia đình văn hóa tiêu biểu ở huyện vùng cao Chiêm Hóa

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện Chiêm Hóa quan tâm, chỉ đạo thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Qua phong trào xuất hiện ngày càng nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu. Các thành viên ...

Hồn cốt văn hóa Tày ở Bó Củng

Đến thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa), chúng ta dễ dàng cảm nhận được vùng quê mang đậm bản sắc của người Tày. Đó là những ngôi nhà sàn truyền thống nổi bật với mái ngói đỏ tươi. Ở đó, có những cô gái Tày duyên dáng trong trang phục ...