Cây giảm nghèo ở Bản Tát

Từ một loại cây bản địa mọc tự nhiên hoang hóa trên rừng, tre trinh đã được bà con dân tộc Dao ở Bản Tát, xã Tri Phú (Chiêm Hóa) đưa về các vườn đồi ...

Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm ...

Nữ Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Năng nổ, nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước để nhân dân trong thôn học tập và làm theo. Đó là nhận xét ...

Tin xem nhiều

Làm theo Bác tạo động lực xây dựng thôn kiểu mẫu

Chi bộ thôn Phong Quang, Đảng bộ xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) luôn xác định, cán bộ nào phong trào đấy, chi bộ mạnh thì cán bộ, đảng viên phải tốt. Nhận thức sâu sắc điều đó, mỗi đảng viên trong chi bộ đã không ngừng học tập và làm ...