Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của bà Triệu Thị Phương, thôn Làng Mạ, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (lần đầu)
2Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm Hóa
3Thư mời tham gia thi công và giám sát Công trình xây dựng kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 400990 mang tên hộ ông Nguyễn Xuân Quang và bà Trần Thị Hà, công dân tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
5V/v lấy ý kiến đóng góp phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa
6Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch điểm dừng chân Đèo Gà huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
8Quyết định số 274 / QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
9Thông báo số 43/TB-UBND ngày 18/03/2022 của UBND huyện Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2022 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
10Công văn số 473 /UBND-TNMT ngày 12/03/2022 của UBND huyện V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chiêm Hóa
11V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
12Thông báo số 246/TB-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất (bổ sung) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00÷Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (hạng mục: Di chuyển đường điện 35Kv và Trạm biến áp)
13Quyết định số 512/ /QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
14Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020