Huyện ủy Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/C HÀ ĐỨC TẬP

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đ/C MA PHÚC HÀ

BÍ THƯ

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÓ BÍ THƯ

​Đ/C NGUYỄN THÚY VINH

ỦY VIÊN

Đ/C NGUYỄN THẾ NGHĨA

ỦY VIÊN

Đ/C TRẦN VĂN TUYÊN

ỦY VIÊN

​Đ/C TRIỆU ĐỨC LONG

ỦY VIÊN

​Đ/C QUAN VĂN DUYÊN

ỦY VIÊN

Đ/C MA VĂN LONG

ỦY VIÊN

 

 

Đ/C PHẠM THANH TÂM

ỦY VIÊN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1- Đ/c Ma Phúc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2- Đ/c Hà Đức Tập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4- Đ/c Nguyễn Thúy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

5- Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6- Đ/c Trần Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

7- Đ/c Triệu Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

8- Đ/c Quan Văn Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

9- Đ/c Ma Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

10- Đ/c Nguyễn Thế Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11- Đ/c Phạm Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

12- Đ/c Ma Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13- Đ/c Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

14- Đ/c Vũ Đình Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

15- Đ/c Mai Văn Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16- Đ/c Ma Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

17- Đ/c Hà Thị Hồng -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện

18- Đ/c Trần Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

20- Đ/c Lê Duy Thiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

21- Đ/c Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ

22- Đ/c Hà Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

23- Đ/c Lý Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài

24- Đ/c Ma Đình Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy

25- Đ/c Mai Thị Kim Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

26- Đ/c Lâm Thị Hồng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

27- Đ/c Hà Quang Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh

28- Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường

29- Đ/c Ma Phúc Khứu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp &PTNT

30- Đ/c Ma Xuân Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

31- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin

32- Đ/c Thạch Đại Thánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Quang

33- Đ/c Trần Hữu Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Nguyên                                    

34- Đ/c Triệu Phúc Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tri Phú                                      

35- Đ/c Nguyễn Gia Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra

36- Đ/c Hà Kim Quốc Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh Lộc

37- Đ/c Lưu Tiến Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát

38- Đ/c Kim Ngọc Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm

39- Đ/c Hà Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn.