Huyện ủy Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/C HÀ ĐỨC TẬP

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đ/C MA PHÚC HÀ

BÍ THƯ

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÓ BÍ THƯ

 

​Đ/C QUAN VĂN DUYÊN

ỦY VIÊN

 

Đ/C NGUYỄN THẾ NGHĨA

ỦY VIÊN

 

​Đ/C TRIỆU ĐỨC LONG

ỦY VIÊN

 

 

​Đ/C HÀ THỊ MINH QUANG

ỦY VIÊN

 

Đ/C TRẦN VĂN TUYÊN

ỦY VIÊN

 

Đ/C MA VĂN HÙNG

ỦY VIÊN

Đ/C NGUYỄN THẾ HƯNG

ỦY VIÊN

Đ/C PHẠM THANH TÂM

ỦY VIÊN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1- Đ/c Ma Phúc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2- Đ/c Hà Đức Tập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4- Đ/c Ma Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

5- Đ/c Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

6- Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7- Đ/c Trần Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

8- Đ/c Triệu Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

9- Đ/c Quan Văn Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

10- Đ/c Nguyễn Thế Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11- Đ/c Phạm Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

12- Đ/c Vũ Đình Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

13- Đ/c Mai Văn Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14- Đ/c Ma Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

15- Đ/c Trần Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

17- Đ/c Lê Duy Thiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

18- Đ/c Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ

19- Đ/c Hà Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

20- Đ/c Lý Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

21- Đ/c Ma Đình Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy

22- Đ/c Mai Thị Kim Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

23- Đ/c Lâm Thị Hồng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện

24- Đ/c Hà Quang Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh

25- Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường

26- Đ/c Ma Phúc Khứu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp &PTNT

27- Đ/c Ma Xuân Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

28- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin

29- Đ/c Trần Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh                                  

30- Đ/c Triệu Phúc Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tri Phú                                      

31- Đ/c Nguyễn Gia Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện

32- Đ/c Hà Kim Quốc Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc

33- Đ/c Lưu Tiến Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát

34- Đ/c Kim Ngọc Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm

35- Đ/c Nguyễn Minh Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Lao động TB&XH

36- Đ/c Hà Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn.

37- Đ/c Bàn Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng

38- Đc/ Phúc An Hoành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện