Lĩnh vực: Văn hóa - TT - Du lịch
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2V/v tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022
3V/v thông tin, tuyên truyền sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022
4Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
5Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
6Kế hoạch chi tiết Tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
7Kế hoạch tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
8V/v tuyên truyền Cuộc thi “Ảnh du lịch Tuyên Quang” năm 2022
9V/v tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải bơi Thiếu niên hưởng ứng Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2022
10Kế hoạch tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2022
11V/v mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Tuyên Quang khóa III
12Kế hoạch số 78/KH - UBND ngày 17/05/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
13Công văn số 49/CV -VHTT ngày 15/04/2022 của UBND huyện Phòng Văn hoá và Thông tin Về việc hỗ trợ tuyên truyền
14Quyết định số 2018 /QĐ-UBND ngày 15/04/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Chiêm Hoá lần thứIX, năm 2022
15Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022