Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
1Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện
2V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
3V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện
4Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Kế hoạch số 68/KH - UBND ngày 26/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 25/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/04/2022 của UBND huyện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Moderna phòng COVID-19 đợt 35 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
8Kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 12/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022
9Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việcphân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Công văn số 569 /UBND-VX ngày 23/03/2022 của UBND huyện V/v mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
12Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
13Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
14Công văn số 422/UBND-VX ngày 08/03/2022 của UBND huyện V/v đôn đốc thực hiện nghiêm việc cách ly, quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà
15Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang