Ghi nhận từ khu cách ly tập trung của huyện

Để đảm bảo cho hoạt động của khu cách ly tập trung của huyện, thời gian qua đã ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ...

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tổ chức may khẩu trang vải để phát miễn phí cho ...

Tin xem nhiều