Nhân tố tích cực ở thôn, bản

Không chỉ là những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, người uy tín trong đồng bào dân tộc huyện Chiêm Hóa còn là tấm gương sáng ở mỗi ...

Tin xem nhiều

Đặng Văn Nguyên, tấm gương sáng học sinh nghèo vượt khó

Trong những năm qua trên địa bàn huyện đã có nhiều gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Em Đặng Văn Nguyên, học sinh lớp 9 trường PTDT Nội trú, THCS huyện Chiêm Hóa là một điển hình như vậy.