Lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp; thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; lâm nghiệp; thú y; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
7V/v chủ động ứng phó với diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 02 và mưa lũ sau bão
8V/v một số giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn
9Công văn số 690 /UBND-NLN ngày 06/04/2022 của UBND huyện V/v triển khai một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản năm 2022
10Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
11Công văn số 236/UBND-NLN ngày 10/02/2022 của UBND huyện V/v Triển khai một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản.
12Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 2698/QĐ-HĐĐG ngày 17/08/2021 của UBND huyện Hội đồng đánh giá phân hạng, nâng hạng sản phẩm tham gia chương trình Ocop QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chếhoạt động và phân công nhiệm vụcủa Hội đồng OCOP cấp huyện đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2025
14Công văn số 1187/UBND-NLN ngày 18/06/2021 của UBND huyện V/v tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
15V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người