Tin xem nhiều

Hội nghị giao ban Đề án 06 trên địa bàn huyện

Sáng 19/7, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban Đề án" Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" ...