Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
3Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
4Quyết định số 66/UBND-QĐ ngày 17/01/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2021
5Công văn số 2482/UBND-NC ngày 11/11/2021 của UBND huyện V/v phối hợp tạo điểm kiểm dịchQR code Checkpoint phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19
6Công văn số 2063/UBND-NC ngày 24/09/2021 của UBND huyện V/v triển khai ứng dụng phần mềm trên nền tảng CSDLQG về DC
7Công văn số 729/UBND-KHCN ngày 30/04/2021 của UBND huyện V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021
8V/v thông báo đăng ký đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi thực hiện từ năm 2022