Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
121Kế hoạch số 26-CTPT/PTTH-HNDT ngày 12/01/2022 của Đài Phát thanh Truyền hình - Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Phối hợp tổ chức Chương trình “Nhà nông tài ba” giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Hội Nông dân tỉnh năm 2022
122Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
123Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
124Công văn số 29/KL-BCĐ ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang - BCĐ tuyển dụng công chức, viên chức Kết luận của Ban chỉ đạo về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) của tỉnh năm 2021
125Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
126Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
127Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
128Thông báo số 43/TB-HĐTDCC ngày 26/11/2021 của UBND Tỉnh Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2020.
129Thông báo số 08/TB-TTHCC ngày 25/11/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thông báo về việc tổ chức làm việc ngày thứ Bẩy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
130Công văn số 1181/SGTVT-VTP T&NL ngày 25/11/2021 của UBND Tỉnh SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI V/v thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
131Công văn số 39/Tr-MFTQU ngày 25/11/2021 của Công ty Dịch vụ Mobiphone Khu vực 5 - Mobiphone tỉnh Tuyên Quang V/v Mobiphone tỉnh Tuyên Quang tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục SXKD sau covid-19 và đồng hành cùng chuyển đổi số
132Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
133Quyết định số 1794//QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
134Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
135Thông báo số 228/TB-BHXH ngày 16/11/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang - Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO Về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động