Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
106Công văn số 801/UBND-KGVX ngày 13/03/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
107Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
108Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
109Quyết định số 172 /QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
110Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổchức Lễ phát động Ngày chạy Olympicvì sức khỏe toàn dân năm2022
111Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổchức Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quangvà Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứI -năm 2022 tại Tuyên Quang
112Công văn số 571/UBND-KGVX ngày 26/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Điều chỉnh phương án tổ chức dạy học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.
113Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
114Thông báo số 147/TB-SVHTTDL ngày 25/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch THÔNG BÁO Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
115Công văn số 540/UBND-THVX ngày 24/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
116Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế V/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
117Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
118Công văn số 05-CV/CTD ngày 15/02/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang Hội chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa V/v thay đổi ngày hiến máu tình nguyện
119Công văn số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Y tế V/v:triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19.
120Công văn số 214/UBND-THVX ngày 20/01/2022 của UBND Tỉnh V/v nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022