Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
106V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
107V/v mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Tuyên Quang khóa III
108V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng của Học viện Tư pháp
109Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
110Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
111Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 18/05/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
112Kế hoạch số 78/KH - UBND ngày 17/05/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
113Công văn số 437/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/05/2022 của UBND Tỉnh Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia
114Công văn số 508/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND Tỉnh Về việc công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
115Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
116Quyết định số 274 / QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
117Công văn số 854/CAH-QLHC ngày 04/05/2022 của Công an huyện Chiêm Hóa Vv phối hợp thực hiện một số nội dung trong triển khai thực hiện đề án 06
118Báo cáo số 63 /BC-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Báo cáo Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri
119Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
120Công điện số 71/KH-UBND ngày 29/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022